MUA QUAN

Ảnh: Sưu tầm


MUA QUAN
Chạy tiền thì phải đậm người ơi
Cái giá quyền quan đắt quá rồi
Ghế lớn bỏ ra hàng chục tỷ
Đòn trung chi cũng mấy bao tời
Thu hồi tích cực mau hoàn vốn
Gom lãi dễ không chóng phát lời
Hối lộ áp phe tuỳ cơ hội
Buôn đây nhanh phất được cơ ngơi
28/6/2022
Tú Sụn