CÒN GÌ LÀ LÝ SƠN

Ảnh: Sưu tầm


Dân thấp cổ bé họng
Bất lực trước Chính quyền
Chỉ còn biết cầu nguyện
Với Tổ quốc linh thiêng

Không biết lãnh đạo tỉnh
Được hưởng lộc gì không
Mà chủ trương, phê duyệt
Dân Lý Sơn nát lòng

Bởi các nhà khoa học
Đã cảnh báo không nên:
Lấp san hô lấn biển
Phá miếu mạo đình đền

Lý Sơn hòn đảo nhỏ
Có lịch sử lâu đời
Nhiều di sản văn hoá
Phải bảo vệ tới nơi

Lý Sơn được tồn tại
Nhờ vành đai san hô
Giờ tỉnh cho san lấp
Có phải là hồ đồ

Lý Sơn một thắng cảnh
Thiên nhiên đã ban cho
Cớ sao bê tông hoá
Mong tỉnh nói lý do

Đề nghị lãnh đạo tỉnh
Không vì bị bôi trơn
Làm điều dân không muốn
Vì dân thì vẫn hơn

Quan phải có liêm sỉ
Chớ bịp bợm ngang tàng
Hậu quả sẽ cay đắng
Lúc ấy đừng kêu oan
29/1/2019
Tú Sụn