NGƯỜI CÓ UY TÍN MÀ GIAN*

Ảnh: Sưu tầm


Người có uy tín mà gian
Làm cho xã hội hoang mang tột cùng
Mai đây Chính phủ tin dùng
Sẽ gây hậu hoạ vô cùng hiểm nguy
Học chẳng học thi khỏi thi
Cấp bằng đại học chính quy rành rành
Giờ là lãnh đạo ban ngành
Mai này chui rúc sẽ thành cấp cao
Làm dân hèn mọn chẳng sao
Lại là quan chức thế nào cũng sai
Việt Nam nghèo đói dài dài
Cũng vì lãnh đạo bất tài gian manh
Người giỏi có thiếu cho đành
Nhưng không cơ hội trở thành quan thôi
Kẻ gian chiếm vị trí ngồi
Kế thừa hậu duệ nhiều đời dài lâu
Nghĩ đi mà ức mà rầu
Nghĩ lại mà ghét mà đau, phát rồ
Vừa rồi đại học Đông Đô
Người uy tín có học mô cấp bằng
Bộ Giáo dục thì chối phăng
Công an khởi tố, báo đăng xì xào
Hàng trăm bằng giả, quan nào
Lôi cổ ra hết tống vào nhà giam
Kẻo nay mai thành quan tham
Hại dân hại nước, Việt Nam cứ nghèo
11/8/2019
Tú Sụn
* Theo cơ quan điều tra, các trường hợp sử dụng văn bằng giả mạo của Trường đại học Đông Đô đều là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban, ngành; phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh.