SẦU VĨNH BIỆT

Ảnh: Sưu tầm, minh hoạ

CHỐN CŨ
LỐI mộng canh tàn nhớ cố hương
XƯA trao vị ái ngát môi hường
XE quay chẳng nỡ, thương ngày hợp
NGỰA phóng không đành ,xót buổi tương
HỒN lỡ sa vào đôi mắt ấy
THU mong đón đợi những đêm trường…
THẢO viên lỗi hẹn giờ hoang phế
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
Tg : Ngô Thanh Tuyền
*******
(Hoạ bài CHỐN CŨ của tác giả Ngô Thanh Tuyền-hoạ nguyên vận)
SẦU VĨNH BIỆT
LỐI vắng chiều hoang thoảng khói hương
XƯA kia từng đã rợp bông hường
XE hoa hai đứa nồng chồng vợ
NGỰA chiến mình anh nhạt muối tương
HỒN ấy đi về nương chín suối
THU nay ở lại nát can trường
THẢO quanh mộ chí còn rưng lệ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
30/7/2021
Tú Sụn
*******
(Vịnh ” CHỐN CŨ” – Thơ Ngô Thanh Tuyền)
LỐI nhỏ hoang tàn mộng cứ vương
XƯA hai nguyện ước một con đường
XE hoa chực sẵn đơm mùa cưới
NGỰA đón xe loan dệt cố hương
HỒN mãi tương tư hôn mắt biếc
THU còn ngẫm ngợi cánh hoa hường
THẢO rơi ngấn lệ hồn ngây ngất
HỒN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG .
(Trương Quang Thọ)
*******
TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA
LỐI cũ còn chăng kẻ đến trường
XƯA thời cắp sách mộng còn vương
XE hư quảng vắng dơ đồng phục
NGỰA mệt đường xa nhọc áo hường
HỒN treo cánh phượng hè giã bạn
THU sang hội ngộ lệ còn vương
THẢO viên phấn bảng còn đâu nữa
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
(Nguyễn Hồng Linh)