PHE TA KỶ LUẬT PHE MÌNH*

Ảnh: Sưu tầm


Phe ta kỷ luật phe mình
Quyết tâm cố gắng giữ tình anh em
Tay chàm kỷ luật tay lem
Cả hai là một ai đem ra dần
Rồi đây cũng phải đồng lần
Bộ mặt tham nhũng phải cần lôi ra
Tệ ơi Quảng Ngãi quê ta
Chuột cống sập bẫy chuột nhà phát run
Chuột to chuột nhỏ một tuồng
Diễn trò nhạt nhẽo, một khuôn Sài Gòn
Đồng bọn phải giữ sắt son
Cùng là phe nhóm sống còn với nhau
Phê bình, khiển trách đã đau
Huống chi cảnh cáo! Giết nhau mất à!
Kỷ luật Quảng Ngãi vừa qua
Tám lãnh đạo sở! Gọi là cho xong
Người dân biết tỏng tòng tong
Quan gian thế đấy hỏi lòng còn tin
Nhìn mặt thấy rõ như in
Một bầy mặt chuột trăm nghìn mưu mô
Người dân thân cô thế cô
Ta thán cũng khó, huống hồ đấu tranh
15/8/2020
Tú Sụn
* Tỉnh uỷ Quảng Ngãi kỷ luật hàng loạt cựu giám đốc sở.