CŨNG LÀ RÚT RUỘT*

Ảnh: Sưu tầm


Con tằm rút ruột nhả tơ
Cho ra tấm lụa ước mơ bao người
Quan ta hớn hở ngâm cười
Rút ruột trót lọt thì đời ngát hương
Tằm ơi thương quá là thương
Cũng loài sâu bọ dễ thường hơn quan
Quan là sâu mọt chúa gian
Rút ruột chia chác tiêu tan công trình
Nghĩ mà thương đất nước mình
Nghe quan rút ruột dân tình không yên
Kể từ lâu khắp ba miền
Quan tham nhung nhúc, ưu phiền miên man
Tằm rút ruột chẳng dối gian
Quan rút ruột quá rõ ràng lưu manh
13/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Dân trí: Công trình ngàn tỷ “tan tác” khi mùa mưa chưa bắt đầu.