HOA HỒNG MAI

Ảnh: Sưu tầm


Em là loài hoa hồng mai
Thuộc họ Đại kích* không sai chút nào
Quanh năm đỏ thắm đón chào
Em không dính dáng tí nào với mai
Vẫn năm cánh có tiểu đài
Nhuỵ vàng nhưng lại thuộc loài không hương
Giâm cành hoặc hột đem ương
Thích nơi nắng ráo sẽ thường nhiều hoa
Tên khoa học Jatropha
Họ thầu dầu, tên là hoa mới tài
Hai tên khác: “Nhất chi mai”,
“Dầu lai lá đơn”, là hai đây mà
Nguồn gốc em tận Cu Ba
Và Hispaniola đem về
Không thuần Việt đừng có chê
Chưng đi rồi sẽ đam mê em hoài
Ai mà có em trong tay
Lợi tài, lợi lộc vô ngay trong nhà
Hãy yêu em một loài hoa
Thuỷ chung trọn vẹn thiết tha yêu đời
13/8/2020
Tú Sụn

* Họ Đại kích hay họ Thầu dầu (Euphorbiaceae).