MIẾNG NGON ANH CŨNG NHỚ EM


Hôm nay khách quý cho quà
Cao lương mỹ vị thật là ngon ghê
Mới nhìn thì cũng đã mê
Ngon mũi, ngon mắt khách về anh xem
Miếng ngon anh cũng nhớ em
Giá như không vướng anh đem một phần
Mời em chia sẻ cùng anh
Giờ mình anh hưởng sao đành được đây
Yêu nhau đợi tháng trông ngày
Buồn vui chia sẻ, đắng cay hưởng cùng
Miếng ngon muốn được ăn chung
Niềm vui muốn được vui cùng với em
27/7/2017
Tú Sụn