LỆ THU

Ảnh: Sưu tầm


Tà huy sương phủ sầu ảm đạm
Non nước u buồn thiếu dáng thương
Còn đâu những buổi cùng bách bộ
Đơn lẻ âm thầm tâm vấn vương

Cúc vàng thu trước, miền kí ức
Lãng vãng thu này chỉ là mơ
Không em cảnh vật đều xa lạ
Cô độc sầu bi sinh ngẩn ngơ

Lá rụng cành trơ cảnh hắt hiu
Thu buồn vạn vật quá tiêu điều
Đầu cành ứa lệ rơi từng giọt
Từng giọt lệ thu giữa cô liêu
11/6/2019
Tú Sụn