LÀM BÁNH NƯỚNG

Ảnh: Sưu tầm


ỐC NHỒI
Tác giả: Hồ Xuân Hương

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc yếm
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi

(Hoạ bài ỐC NHỒI của Hồ Xuân Hương)

LÀM BÁNH NƯỚNG
Chẹp nhẹp mà sao vẫn cứ nhồi
Đảo qua quần lại toát mồ hôi
Ưng rồi nhét tọt vào trong ấy
Nóng nóng rút ra đúng chính tôi
4/7/2021
Tú Sụn