LOẠI ẤY MÀ LÃNH ĐẠO GÌ*

Ảnh: Sưu tầm


Ở tỉnh Thừa Thiên-Huế
Khởi công dự án “chui”
Nhiều lãnh đạo đi dự
Đúng là lãnh đạo đui!

Sân golf chưa cấp phép
Ức gì mà đến ăn
Đúng ra phải ngăn chặn
Hay có cổ phần chăng?

Khởi công chưa cấp phép
Là phạm pháp rõ ràng
Lãnh đạo nào đến dự
Thì kỷ luật không oan

Tiếp tay cho sai trái
Loại ấy lãnh đạo gì
Không ngu thì tham nhũng
Cần kiên quyết loại đi
1/6/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo vtv.vn: Nhiều lãnh đạo đi dự lễ khởi công dự án sân golf ‘chui’ ở Thừa Thiên – Huế