NHẤT VỢ TRÊN ĐỜI

Ảnh: Sưu tầm


NHẤT VỢ NHÌ GIỜI
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Nghĩ truyện trần gian cũng nực cười!
Giời nào hơn vợ, vợ hơn giời?
Khôn đến mẹ mày là có một,
Khéo như con tạo cũng thời hai.
Giời dẫu yêu vì, nhưng có phận,
Vợ mà vụng dại, đếch ăn ai.
Cớ sao vợ lại hơn giời nhỉ?
Vợ chỉ hơn giời có cái trai!

(Cảm tác nhân đọc bài NHẤT VỢI NHÌ GIỜI của Nguyễn Khuyến)
NHẤT VỢ TRÊN ĐỜI
Nhiều ông tưng vợ quá buồn cười
Quý hoá chi mà quá vậy trời
Cha mẹ thờ ơ coi lạnh nhạt
Anh em vô cảm xử lôi thôi
Khôn ngoan hiền hậu thì tôn trọng
Xinh đẹp đảm đang hãy trọn lời
Đối xử có tôn ti trật tự
Chớ mà xem nhất vợ trên đời
13/7/2021
Tú Sụn