YÊU NHAU NHỚ MẤY CHO VỪA

Ảnh: Sưu tầm


Như cây nhớ nước em ơi
Như mây nhớ gió, như trời nhớ trăng
Như Cuội nhung nhớ chị Hằng
Nhớ em, em nhớ có bằng anh không
Mới vừa gặp đã ngóng trông
Mới vừa chạm má mà lòng vẫn mơ
Nhớ nhau thơ thẩn hàng giờ
Khi ăn cũng nhớ, cũng chờ tin em
Khi ngủ cũng nhớ, cũng thèm
Mân mê chiếc gối ước em nằm cùng
Trong mơ vẫn nhớ đến khùng
Ngày ngày ngơ ngẩn lạ lùng làm sao
Hẹn rồi thắc thỏm nôn nao
Sớm mà cứ ngóng, lẽ nào trễ đâu
Nhớ nhau phát chết, phát sầu
Nhớ nhau như thể hoa màu chờ mưa
Gặp nhau mà ngỡ như chưa
Yêu nhau nhớ mấy cho vừa hả em
13/8/2016
Tú Sụn