ĐÃ LÀ THÙ ĐỊCH THÌ PHẢI LOẠI NGAY*

Ảnh: Sưu tầm


Nghe anh nói sao mơ hồ quá
Phải rõ ràng giữa địch và ta
Còn cán bộ đảng viên mà địch
Thì tại sao không loại chúng ra

Tưởng ai nói té ra anh Thưởng
Những việc này là việc của anh
Đúng ra anh phải tròn trách nhiệm
Lại đứng ngoài mà nói vòng quanh

Tự diễn biến và tự chuyển hoá
Đó chính là bọn giặc nội xâm
Chúng kết bè nắm nhiều trọng trách
Tại sao anh dung dưỡng cam tâm

Mấy ông hưu diễn biến, chuyển hoá
Hết quyền lực có phá được gì
Mà anh chỉa mũi dùi vào họ
Nên hàm ơn chớ có sợ chi

Vai trò anh Đảng giao trọng trách
Anh phải làm dứt điểm chuyện này
Anh đừng nói để mà có nói
Dân chúng cười khó chịu lắm thay
16/6/2020
Tú Sụn
* Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy chính trị là nhóm thế lực thù địch không khó để nhận ra nhưng rất khó đấu tranh.