NHÌN DI ẢNH

 


Giấu buồn trong đôi mắt
Em mải miết nhìn anh
Trên tay nhang anh vái
Mắt em cứ long lanh

Giấu buồn trong đôi mắt
Chắc em xót trong lòng
Khói nhang bay nghi ngút
Mắt anh mãi lưng tròng

Em ơi hãy thanh thản
Nơi ấy cõi vĩnh hằng
Anh ổn rồi em ạ
Đừng có gì băn khoăn

Cho dù mình xa cách
Tình trong anh vẫn nồng
Tôn thờ em mãi mãi
Em ơi hãy yên lòng

Dấu buồn trong đôi mắt
Anh hiểu tấm lòng em
Bao yêu thương mình có
Giờ mình càng yêu thêm
28/6/2019
Tú Sụn