TRỐNG VẮNG

Ảnh: Sưu tầm

Con tằm rút ruột thành tơ
Lụa là gấm vóc, ước mơ đã thành
Sao em không ở cùng anh
Chung nhau đầm ấm lại đành chia xa
Giờ đây không giống là nhà
Quạnh hiu trống vắng thể là miếu hoang
Bàn thờ nghi ngút khói nhang
Cha con anh vẫn bàng hoàng đớn đau
Rưng rưng len lén nhìn nhau
Đứt từng khúc ruột lệ rầu lại tuôn
Không tìm ra được ngọn nguồn
Lý do nào đã gieo buồn tang gia
Nhà giờ chẳng giống là nhà
Không em nên chẳng thiết tha những gì
Không em tài sản mà chi
Không em tất cả bỏ đi chẳng màng
Không cần phú quý giàu sang
Còn em là đã vô vàn ngọc châu
Có tìm em lại được đâu
Cửa nhà trống vắng u sầu tang thương
23/6/2019
Tú Sụn