ĐI MÁY BAY KÉ*

Ảnh: Sưu tầm


Chị Ngân chị có biết không
Chúng nó bay ké rất đông chị à
Chị là tài sản Quốc gia
Chúng nó hời hợt chết cha chị rồi
May mà chưa có lôi thôi
Nếu không chị đã chầu trời từ lâu
Đồ đệ chị quá thâm sâu
Nó lừa cả chị mới đau chị hì
Ông Hạnh Phúc nói cũng kỳ
Cùng chuyến mà lại không gì liên quan
“Đi nhờ”? chị thấy có oan?
Nếu biết, chị có sẵn sàng cho theo?

Hay là chị thấy chúng nghèo
Nên cho chúng ké đi theo đỡ tiền
Đúng là bà chị bị điên

25/9/2019
Tú Sụn
* Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết 9 người đi theo đoàn Quốc hội Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc chỉ đi nhờ máy bay chở chủ tịch Quốc hội.