GIAO ĐẤT CHO MA

Ảnh: Sưu tầm, minh họa

Ơ! Thành phố Đà Nẵng
Có chuyện thật như đùa
Nghe qua rợn tóc gáy
Đúng là phải chào thua

Lãnh đạo nhiệm kỳ trước
Đã giao đất cho “ma”
Lâu nay vẫn ém kín
Giờ đây mới lòi ra

Dự án đất ven biển
Nó to như cái đình
Tính ra giá trị lớn
Qua bao thời làm thinh

Người nhận không có thật
Người giao không biết ai
Đất mà giống như rác
Khen thay lãnh đạo tài

Hỏi Thanh tra chính phủ
Thì được trả lời luôn
Không cần chờ chi cả
Hay là cho chìm xuồng

Mấy ông quan nào đó
Đem đất giao cho ma
Là có ý đồ xấu
Nhất định tìm cho ra

Phải truy ra cho được
Ai đại diện cho “ma”
Bôi trơn bao nhiêu tỷ
Lôi đầu người giao ra

Đã vi phạm pháp luật
Thì phải được thanh tra
Xử đúng người đúng tội
Cho chúng tởn tới già

Nghe qua hướng xử lý
Của Thành phố vừa bàn
Mà trong lòng ấm ức
Mà trong bụng bất an

Đây là chuyện có thật
Hướng xử lý như đùa
Hay là “ma” nên sợ
Rồi im ỉm chào thua
15/5/2018
Tú Sụn