MÙ THUỶ VĂN

Ảnh: Sưu tầm


Có ăn có học mà ngu
Giáo sư tiến sỹ mà mù thuỷ văn*
Lấn sông kiếm chác làm ăn
Nói bừa lừa dối cầm bằng mị dân
Nói như thế quá bất nhân
Người dân Đà Nẵng không cần nghe đâu
Mai đây mưa lụt nhập đầu
Hậu quả ai chịu, u sầu ai mang
Lấp sông tai hoạ rõ ràng
Đại Lộc, Đà Nẵng lũ tràn thì sao
Bao lần phố xá thành ao
Bao năm Đại Lộc nước cao hơn nhà
Xin giáo sư chớ ba hoa
Chưa đủ cơ sở nói là yên tâm
Dân đang phản đối ầm ầm
Nhiều nhà khoa học có tầm đang lo
Mong rằng tiến sỹ im cho
Chớ nên phán bậy hay ho nỗi gì
Đừng ham mấy cái phong bì
Đừng bán danh dự, đừng vì cá nhân
Một dự án hại đến dân
Kiên quyết đình chỉ khỏi cần bao che
Tôi nói thế bà có nghe?
30/4/2019
Tú Sụn
* Là Ủy viên phụ trách phản biện của Hội đồng đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng, GS.TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng khoa thủy văn Tài nguyên nước, Viện trưởng viện Thủy văn Môi trường Biến đổi khí hậu (Trường Đại học Thủy lợi) đã có bài viết phân tích, đánh giá cụ thể về dự án này, khẳng định dự án Marina Complex đã được thẩm định một cách tin cậy