YÊU THẦM

Ảnh: Sưu tầm

YÊU THẦM
(Thuận nghịch độc)
Chiều quyện khói mây với quạnh mông
Thẩn thơ ngơ ngẩn bước quanh đồng
Triều dâng nắng úa cay cay mũi
Lối phủ sương gieo lạnh lạnh lòng
Yêu mến mãi rồi nên nguyện ước
Luyến thương càng lại để chờ mong
Hiu hiu gió nhẹ buồn trời đất
Kiều diễm bóng ai nhớ chất chồng
16/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Chồng chất nhớ ai bóng diễm kiều
Đất trời buồn nhẹ gió hiu hiu
Mong chờ để lại càng thương luyến
Ước nguyện nên rồi mãi mến yêu
Lòng lạnh lạnh gieo sương phủ lối
Mũi cay cay úa nắng dâng triều
Đồng quanh bước ngẩn ngơ thơ thẩn
Mông quạnh với mây khói quyện chiều