NGÀY TÁM THÁNG BA

Ảnh: Sưu tầm

NGÀY TÁM THÁNG BA
Ngày này nhắc nhở cánh đàn ông
Hãy sống sao cho đúng nghĩa chồng
Mái ấm yên vui đầy nỗi ước
Loan phòng đằm thắm thoả niềm mong
Nam nhi trọn kiếp luôn gương mẫu
Phụ nữ một đời mãi sáng trong
Hạnh phúc vuông tròn là ý nguyện
Yêu thương nhường nhịn phải nằm lòng
7/3/2022
Tú Sụn