TIẾC HOÀI NGÀN NĂM

Ảnh: Sưu tầm


TIẾC HOÀI NGÀN NĂM
Buồn cho duyên phận không thành
Mộng mơ, ước vọng tròng trành vì đâu
Trải qua biến cố lòng đau
Triền miên dịch bệnh cách nhau cũng là
Nỗi lòng niềm khát phôi pha
Bao nhiêu thầm kín dần xa bến bờ
Khói sương trùng điệp che mờ
Bước chân lạc lối đến giờ mới hay
Ngoảnh đầu nhìn lại mà cay
Ván thành thuyền rõ tiếc hoài ngàn năm
11/1/2022
Tú Sụn