TÀ MA KHÁNH HOÀ*

Ảnh: Sưu tầm

Trao quyền gắn chức đã đưa ra
Cho bọn tham lam ở Khánh Hoà
Cấp tỉnh lăm le hòng kiếm chác
Trung ương mặc kệ bỏ lơ là
Du di lấp liếm chờ be bét
Lật đật ban hành lệnh kiểm tra
Mười bốn quan gian ôm kỷ luật
Khánh Hoà tan tác bọn tà ma
10/6/2021
Tú Sụn
* 14 lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh và sở, ngành của tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2010-2017 bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức.