LÊ VĂN DỤC LÀM NHỤC QUỐC THỂ*

Ảnh: Sưu tầm


Sông Tô Lịch là khu hầm mỏ
Nhóm lợi ích khai thác làm tiền
Chúng bảo vệ thật là nghiêm ngặt
Ai đụng vào thì chẳng được yên

Chúng để mặc hàng ngàn cống xả
Càng hôi thúi chúng càng rộn ràng
Thúi càng nhiều tiền chi càng đậm
Càng làm giàu cho bọn quan gian

Chi trăm tỷ để mua hoá chất
Giá trên trời lươn lẹo chia nhau
Thúi vẫn thúi tiền về tư túi
Giữa Thủ đô mà thúi mới đau

Rồi bày mưu chi hàng trăm tỷ
Bơm nước sông Hồng vào hồ Tây
Gọi là làm sạch sông Tô Lịch
Thế giới chưa ai tính cách này

Công nghệ xử lý của Nhật Bản
Thí điểm hiệu quả quá tuyệt vời
Chúng lu loa nói là thất bại
Hè nhau bài xích bỏ mới thôi

Chuyên gia Nhật bất bình lên tiếng
Không tán thành Hà Nội phát ngôn
Lê Văn Dục, làm nhục quốc thể
Ăn nói bừa, tham quá mất khôn
2/12/2019
Tú Sụn
* Ông Lê Văn Dục – giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, có phát ngôn cho rằng kết quả thí điểm của công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản làm sạch nước sông Tô Lịch là thất bại. Chuyên gia Nhật cho rằng phát ngôn này vô căn cứ.