TỰ AN ỦI

Ảnh: Sưu tầm


Nắng chiều vắt tạm ngọn cây
Chờ hoàng hôn đến không lay cũng rời
Mất còn tại ý của trời
Còn mang dằn vặt mất thời an nhiên
Chờ ngày tái ngộ cảnh tiên
Đơn côi náu tạm nơi miền hoang liêu
27/3/2020
Tú Sụn