CỨ PHẢI NHƯ PUTIN*

Ảnh:Sưu tầm


Chống dịch như đánh giặc
Phải quân lệnh như sơn
Tựa Putin ra lệnh
Như vậy có phải hơn?

Một trong hai lựa chọn
Ở nhà ngày: mười lăm
Để đề phòng lây nhiễm
Hoặc ở tù năm năm!

Phải nghiêm khắc như thế
Chuyện này không phải đùa
Hãy nhìn vào nước Ý
Vỡ trận rồi sẽ thua

Ở ta quá nhu nhược
Đối tượng trốn cách ly
Khai báo thì nhỏ giọt
Mà vẫn cứ du di

Bộ luật ta đã có
Cớ chi mà không dùng
Cần đưa ra áp dụng
Để hòng răn đe chung

Cần học tập Putin
Để ngăn chặn bùng phát
Chiểu theo luật mà phạt
Nhằm bảo vệ cộng đồng

Đành rằng phải tốt đẹp
Nhưng cũng phải nghiêm minh
Là luật thì không thể
Nói có lý, có tình
23/3/2020
Tú Sụn
* Tổng thống Nga ra lệnh: Công dân Nga có 2 lựa chọn, ở nhà 15 ngày hoặc ngồi tù 5 năm!