NHÂN MÙA VU LAN

Ảnh: Sưu tầm


NHÂN MÙA VU LAN
Hãy nên nhớ làm con không dễ
Hãy một lòng đừng để vô ơn
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”*
Giữa trời đất bao la vô lượng
Công sinh thành nuôi dưỡng hải hà
“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”*
Khi cha mẹ đang còn tại thế
Hãy chăm lo chớ để tủi hờn
Đừng tranh phải trái thiệt hơn
Đừng đành lên mặt nhơn nhơn vô loài
Không gieo rắc đắng cay bĩ cực
Không khơi mào bực tức buồn lòng
Làm điều hằng ước từng mong
Gia đình viên mãn thắm hồng an yên
Khi cha mẹ về miền cực lạc
Mới xứng danh điệu nhạc Vu Lan
Vui lây bóng núi hoa ngàn
Tự hào mãn nguyện đàng hoàng đạo con
Với những kẻ rút bòn ích kỷ
Với mẹ cha thói quỷ tâm tà
Hỗn hào tị nạnh kêu ca
Đừng nên xướng phú dâng hoa làm gì
Người đời chắc khinh khi nguyền rủa
Mẹ cha buồn nẫu cõi u minh
Nhục cho lắm lý thiếu tình
Làm con như vậy bất bình lắm thay
25/8/2023
Tú Sụn
* Ca dao