ĐỀ THƠ TRƯỚC CẢNH (cảm tác)

Ảnh: Của Giang Hoa


ĐỂ THƠ TRƯỚC CẢNH
(Cảm tác khi xem bức ảnh và đọc bài thơ của Giang Hoa)
Từ nguồn suối mát cuộn trong veo
Tảng đá rêu phong dáng mốc meo
Bờ cỏ xanh rờn trời chiếu xéo
Tán cây mơn mỡn gió đưa vèo
Vòm cao lững thững mây nâu kéo
Lối nhỏ quanh co nắng nhạt gieo
Thơ mộng thần tiên đây một nẻo
Chồn chân lữ khách vẫn ham trèo
10/2/2022
Tú Sụn

MẮT NHÌN QUA NGÒI BÚT

Bút kẽ cầm tay trở lại triền
Quay nhìn cảnh vật rất bình yên
Bờ sau bãi cỏ nghiêng vầng nguyệt
Giữa tiết chiều thu lạc nẻo miền
Vẽ sắc quanh đường tranh thủy mặc
Tô màu bức họa ngõ vườn tiên
Rồi sơn đủ nét hoa vàng dại
Vẻ đẹp lồng khung đã kết viền
10.02.2022
Thơ: Giang Hoa