NHẮN EM 86

Ảnh: Sưu tầm


Máy bay bốn chuyến đi Côn Đảo
Mùa dịch mà sao em cứ đi
Bây giờ 87 đành gánh chịu
Vi vu mạo hiểm có ích gì
20/3/2020
Tú Sụn