PHẢI TRUY TỐ CẢ BAN THƯỜNG VỤ*

Ảnh: Sưu tầm


Ban Thường vụ tỉnh Khánh Hoà
Toàn là lãnh đạo đều là quan gian
Tham lam nên đã làm càn
Giao đất, thuê đất, phá tan núi rừng
Đầu tư, xây dựng bất tuân
Xem thường pháp luật không ngừng nhiễu nhương
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Đã có kết luận tỏ tường những ai
Hai nhiệm kỳ đều làm sai
Tự tung tự tác kéo dài nhiều năm
Bí thư, Chủ tịch “cà lăm”
Cáo ốm, xin nghỉ… cố nhằm đường tuông
Quá đau và cũng quá buồn
Nhưng phải truy tố bọn “buôn” gian này
Làm quan cũng lắm đắng cay

25/9/2019
Tú Sụn
* Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.