SAO LẠI 20 NGƯỜI*

Ảnh: Sưu tầm


Chỉ một người đã thành ổ dịch
Hai mươi người khủng khiếp lắm thay
Chỉ một người bệnh trong số đó
Sẽ hoá thành một ổ dịch ngay

Quy định này thật là không ổn
Đánh đít ngay mấy thằng quạt mo
Quân sư chi mà quá ngớ ngẩn
Đúng lệnh này là sẽ nguy to

Phải từng nhà cao tường kín cửa
Phải cấm tiệt tụ tập, lang thang
Bên Ấn Độ quật gập bầm đít
Sao Việt Nam sổng dọc sổng ngang?

Xin đề nghị đóng cửa tất cả
Không tụ tập hơn quá một người
Dịch bùng phát là “toang” đất nước
Mong Chính quyền đừng có dể ngươi
26/3/2020
Tú Sụn
* Thủ tướng: Tạm dừng mọi cuộc hội họp, tập trung trên 20 người!