QUÁ NHỨC ĐẦU

Ảnh: Sưu tầm

Mưa mãi triền miên vạn giọt sầu
Ngày dài đến tận ngót canh thâu
Tràn đê ruộng lúa đều chìm nghỉm
Ngập lối làng thôn cũng lút sâu
Sống chết mạng người không giữ được
Tiêu tan sản nghiệp hết còn đâu
Hùa theo thuỷ điện âm thầm xổ
Mẹ nó làm ăn quá nhức đầu
27/10/2021
Tú Sụn