VÒI QUÀ

Ảnh: Sưu tầm


Bọn trẻ nhỏ luôn thích vòi quà
Đối tượng vòi thường là mẹ cha
Quà là thứ đồ chơi, bánh kẹo
Lớn lên dần cũng hết thiết tha

Bọn trẻ nhỏ luôn thích mè nheo
Mè nheo không thoả lại eo sèo
Cha mẹ bực mình roi quất đít
Quất đít buồn rúc xó nằm queo

Quan chức mình rất thích vòi quà
Vòi quà đến độ nhục quốc gia
Vài ba trăm lẻ đến ngàn tỷ
Hạ cánh an toàn tậu vi la

Quan chức mình rất thích mè nheo
Mè nheo chưa đủ lại eo sèo
Tiền vô lủ khủ dùng mua chức
Chẳng chóng thì chầy cũng còng queo
3/2/2020
Tú Sụn