ĐÊM TRĂNG BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM TRĂNG BUỒN
Đêm khuya thanh vắng ánh trăng mờ
Lòng dạ nhớ người bước ngẩn ngơ
Bầu bạn luỹ tre ngây tựa phỗng
Kết thân bờ suối phắc như tờ
Bóng hình ngày ấy là thần tượng
Ảo ảnh bây giờ chỉ giấc mơ
Lủi thủi đơn côi đêm lạnh giá
Quanh mình buồn thảm cảnh tiêu sơ
13/11/2022
Tú Sụn