VÀNG BIẾN CHẤT*

Ảnh: Sưu tầm


VÀNG BIẾN CHẤT*
Truyền thống gia đình rất vẻ vang
Bản thân cấp tướng của công an
Học hành tiến bộ so như thép
Phấn đấu thành công xứng tựa vàng
Gian giảo thay lòng thành kẻ cướp
Tham lam biến chất hết đời quan
Bôi đen dòng tộc từng danh giá
Coi trọng tiền tài tạo trái ngang
8/11/2021
Tú Sụn
* Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an Nguyễn Duy Linh lãnh án tù.