TỰ HÀO VIỆT NAM

Ảnh: Sưu tâm


Chân không dài nhưng trí thật cao
Việt Nam ơi quá đỗi tự hào
Thắng Jordan thần tiên kỳ tích
Tận lòng thành trọn vẹn thâm giao
20/1/2019
Tú Sụn