NGƯỢC QUY LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


Tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc
Với cái cày trên lưng con trâu
Ối là trái ngược với quy luật!
Đất nước mình sẽ đi về đâu?
1976
Trương Quang Tú