KÌ VỌNG

Ảnh: Sưu tầm

KÌ VỌNG
Đẹp giàu rừng thẳm biển trùng khơi
Sung túc no đầy sống thảnh thơi
Dân chủ văn minh luôn rõ nét
Công bằng tách bạch hết lôi thôi
An sinh phúc lộc tăng lên mãi
Phú quý vinh hoa rạng khắp nơi
Tin Đảng một lòng yêu chế độ
Ấm êm hoan hỉ cứ đầy vơi
30/6/2022
Tú Sụn