PHIÊN TOÀ KHÔNG CÔNG MINH*

Ảnh: Sưu tầm


Chúng bàn mưu tính kế
Nâng giá A vờ gờ (AVG)
Bòn rút tiền Nhà nước
Tám nghìn tỷ ngon ơ

Nếu vụ này trót lọt
Chúng chia nhau tiền bồ
Thằng đầu têu nhiều nhất
Thằng ít cũng triệu đô

Nhưng khi đã bại lộ
Chúng bàn mưu quy hàng
Trả lại tiền ăn cắp
Để nhận tội nhẹ nhàng

Cả bọn cùng thống nhất
Không khai thằng đầu têu
Khiến cơ quan pháp luật
Kết án quá nhẹ hều

Một vụ án ăn cắp
Tám ngàn tỷ tội to
Giờ xử tội hối lộ
Lớn bằng hạt bo bo

Ăn cắp một con vịt
Xử đến bảy năm tù
Vụ này hàng ngàn tỷ
Nhận ăn cắp là ngu

Bỏ lọt người lọt tội
Ở nhiều bộ nhiều ngành
Bỏ luôn thằng chỉ đạo
Điều tra thế sao đành

Đề nghị điều tra lại
Cho đúng tội đúng người
Xét xử đúng pháp luật
Chứ đừng làm trò cười

Phải xử tội ăn cắp
Có ba án tử hình
Chứ xử tội hối lộ
Phiên toà không công minh
27/12/2019
Tú Sụn
* Vụ gian lận AVG xử tội đưa hối lộ và hối lộ là không công minh.