NÓI CUỘI

Ảnh: Sưu tầm


MUỐN LÀM THẰNG CUỘI
Tác giả: Tản Đà
Đêm thu buồn lắm! Chị Hằng ơi
Trần giới em nay chán nửa rồi
Cung quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi
Có bầu, có bạn can chi tủi
Cùng gió, cùng mây thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Tựa nhau trông xuống thế gian, cười

(Hoạ bài MUỐN LÀM THẰNG CUỘI của Tản Đà)
NÓI CUỘI
Trần thế nay buồn lắm Cuội ơi
Tràn lan dịch bệnh khắp nơi rồi
Dưới này loạn lạc không nơi ổn
Trên ấy yên bình có chỗ chơi
Tán tỉnh chị Hằng xem có đổ
Đùa quanh cung quế thế mà vui
Muốn ngồi nói cuội như là Cuội
Chắc hẳn Hằng Nga cũng mỉm cười
16/7/2021
Tú Sụn