NGÀN THU

Ảnh: Sưu tầm


Cành trơ trụi cho đất vàng ươm
Màu xanh thắm đâu rồi hỡi gió
Trời ảm đạm mà sao vẫn tỏ
Tiếng xạc xào lạnh lẽo ngàn thu

Ngàn thu hỡi, rùng mình rớt lệ
Giọt sương nào sót lại ngày qua
Trả lại đất những gì có thể
Và để rồi nở rộ ngàn hoa

Cành trơ trụi chờ ngày nảy lộc
Đất vàng ươm trả nhựa lên cành
Này người hỡi nỡ nào lại khóc
Khi bầu trời sắp sửa trong xanh
1991
Tú Sụn