MẢI MIẾT CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm


Nắng hạ phai dần với gió thu
Triền non mỏng mảnh dãi sương mù
Vòm trời cao vút trông như ngọc
Sóng nước lăn tăn tựa tiếng ru
Gió vít cong cong bờ sậy trắng
Sương mơ khuất bóng cút bay vù
Giật mình sực tỉnh lòng hồi hộp
Bỗng thấy chân trời vắng bóng thu
8/12/2018
Tú Sụn