MIỆNG QUAN… **

Ảnh: Sưu tầm


Giám đốc Sở Nội vụ
Lại là tỉnh quê tôi
Ông quan không gương mẫu
Vừa có chuyện lôi thôi

Huyện Trà Bồng tổ chức
Kỳ thi tuyển giáo viên
Ông quan nọ phá lệ
Lệnh “giúp đỡ” ưu tiên

Hai thí sinh ông gởi
Đều bị loại ngoài vòng
Ông trở mặt trả đũa
Trù dập ông Trưởng phòng

Đúng rành rành sai bét
Vẫn lên giọng cao ngôi
“Tôi chỉ nhờ giúp đỡ
Không giúp được thì thôi”!

Đã thi mà giúp đỡ
Nói như nghí vậy trời
Đồ gian giảo, bặm trợn
Không đáng có trên đời

Quan này thiếu tư cách
Không phép tắc, công minh
Cần sớm phải loại bỏ
Để được yên dân tình
10/3/2019
Tú Sụn
** Giám đốc Sở Nội vụ lệnh Trưởng phòng GD& ĐT huyện cho hai thí sinh trúng tuyển nhưng bị trượt, nên tìm cách trù dập trả đũa.