ĐỘC ẨM


Dịch bệnh lan tràn thấy thảm thương
Rầu rầu độc ẩm chén quỳnh tương
Giao thừa nhạt nhẽo tâm sầu muộn
Tết nhất buồn hiu nỗi đoạn trường
Rượu đắng không người cùng đối ẩm
Mồi ngon chỉ mỗi mống tơ vương
Người người thận trọng phòng cô vit
Đón tết gì đâu quá chán chường
16/2/2021
Tú Sụn