NHỮNG CHIẾN BINH KHÔNG BIẾT MÙI THUỐC SÚNG*

Ảnh: Sưu tầm


Tôi yêu quý vô cùng
Những chiến binh không biết mùi thuốc súng
Tôi khâm phục vô cùng
Người chiến binh xông ra tuyến đầu chống dịch
Không sờn trước hiểm nguy
Không tiếc thân mình vì đồng bào, vì Tổ quốc
Trước kẻ thù vô hình
Hiểm nguy hơn ngàn lần ra chiến trường đánh giặc
Nhận cái chết cận kề
Để cứu toàn dân tộc
Chấp nhận đau thương
Để đem lại yên bình
Đạn dược trong đầu, vũ khí trên tay
Chiến đấu gian lao không kể đêm ngày
Những chiến binh không biết mùi thuốc súng
Dũng cảm kiên cường không một phút thở than
Tôi yêu tôi quý vô vàn
Tổ quốc ghi công cả khi các anh chị vẫn còn sống sót
Đồng bào ghi công các anh chị và mãi mãi tôn thờ
Những người chiến binh không có mùi thuốc súng
4/4/2020
Tú Sụn
* Xin kính tặng những người hùng nơi tuyến đầu chống dịch Covid 19.