NHẬN DIỆN THA HOÁ QUYỀN LỰC*

Ảnh: Sưu tầm


Trong chiến tranh vệ quốc
Đảng ta quá tuyệt vời
Lãnh đạo toàn dân tộc
Đánh cho giặc tơi bời

Trong xây dựng đất nước
Đảng ta tệ vô cùng
Việc quản lý quyền lực
Mà lúng túng, mịt mùng

Đảng kém cỏi thật sự
Tha hoá là cái chi
Tại sao lại tha hoá
Đảng đã làm được gì?

Trước khi kết nạp đảng
Xét lý lịch ba đời
Chọn toàn người ưu tú
Đạo đức phải sáng ngời

Ấy thế mà trong Đảng
Có hàng vạn kẻ gian
Chúng kéo bè kéo cánh
Chúng mua chức bán quan

Khi được giao quyền lực
Là tha hoá tức thì
Chắc chắn do cơ chế
Đảng phải biết làm gì

Đánh giặc thì quá giỏi
Quản lý lại quá tồi
Mỗi việc chống tha hoá
Mà làm không đến nơi

Bây giờ hãy nhìn lại
Tình hình trong Đảng ta
Bao nhiêu còn trung trực
Vài phần trăm may ra

Đa phần vô liêm sỉ
Đa phần là quan gian
Phá tan nát chế độ
Nguy cơ Đảng suy tàn

Nếu không sớm khắc phục
Niềm tin sẽ không còn
Rồi lúc đó khắc biết
Đảng còn của nước non

Cơ chế quá cũ kỹ
Lâu nay chưa chịu thay
Quan tham nó quyết giữ
Đảng thì không ra tay

Chúng lợi dụng cơ chế
Tạo thành nhóm thành phe
Khắp mọi nơi đều có
Không ai nói chúng nghe

Thậm chí Bộ chính trị
Ra rả chúng trơ lì
Đã biết chúng tham nhũng
Mà chẳng làm được chi

Tổ chức chống tham nhũng
Thằng tham làm trưởng ban
Lợi dụng trong khi chống
Thanh liêm bị vu oan

Trong thanh tra nhà nước
Trong uỷ ban kiểm tra
Có kẻ ăn hối lộ
Thanh kiểm tra sao ra?

Phải thay đổi cơ chế
Cần học tập Putin
Mới chống được tha hoá
Mới lấy lại niềm tin

Chứ giơ cao đánh khẽ
Thì đến trăm năm sau
Tha hoá vẫn tiếp tục
Dân vẫn mãi khổ đau

Trong chiến tranh vệ quốc
Đảng ta rất tài tình
Trong xây dựng đất nước
Đảng làm quá bực mình
6/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo tienphong.vn: Nhận diện tha hóa quyền lực