NÁT RƯỢU

Ảnh: Sưu tầm

Bài thơ: Thu Ẩm
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.

(Hoạ bài thơ THU ẨM của Nguyễn Khuyến)

NÁT RƯỢU
Dù cho ai lưới, kệ ai te
Lão cứ xông xênh diện bộ loè
Rạng sáng vừa lên sương đã nhạt
Bình minh gần ló nắng chưa loe
Tóc xờm mũi tẹt da đang sạm
Má cóp răng hô mắt cũng hoe
Rượu uống từ mai sang sẩm tối
Quanh năm chếnh choáng miệng lè nhè
4/7/2021
Tú Sụn