MỘT LŨ HỢM*

Ảnh: Sưu tầm


Một bộ phận không nhỏ
Của dân tộc Việt ta
Đã trở thành lũ hợm
Khi giàu cửa sang nhà

Ngẫu nhiên biến thành hợm
Những cậu ấm cô chiêu
Do giàu sang, quan chức
Đã ra sức nuông chiều

Đã suy đồi đạo đức
Sống kiêu ngạo hợm đời
Khinh khi người nghèo khó
Mặc sức thoả ăn chơi

Thậm chí khi có dịch
Mười bốn ngày cách ly
Cũng cung cúc cung phụng
Vậy không hợm là gì

Vác cả bia, tủ lạnh
Cả nệm ấm chăn êm
Đứng xếp hàng rồng rắn
Nguy cơ lây bệnh thêm

Nếu lũ hợm ra trận
Khi đất nước chiến tranh
Hơi đâu mà tiếp tế
Chắc đào ngủ về nhanh

Hỡi gia đình giàu có
Hỡi quan chức, nực cười
Đã hợm đừng chiều hợm
Để cho nó thành người
24/3/2020
Tú Sụn
* Chỉ tập trung cách ly để phòng dịch có 14 ngày mà các cậu ấm cô chiêu được các gia đình giàu có, gia đình quan chức… cung phụng đủ thứ, thậm chí cả bia, tủ lạnh, chăn nệm, đứng xếp hàng đông nghịt trước cổng khu cách ly, gây nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch lan tràn!