CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt2)

Ảnh: Sưu tầm

CA DAO TỤC NGỮ HIỆN ĐẠI (tt2)
“Qua sông thì phải luỵ đò”*
Muốn vô biên chế cậy cò bôi trơn

Hoa thơm bướm mới chờn vờn
Dự án béo bở rập rờn quan tham

Tay hắn đã trót nhúng chàm
Cớ sao vẫn để hắn làm quan to

Nhất thủ quỷ nhị thủ kho
Ai đói cứ đói, vẫn no cả ngày

Ngân hàng giờ lạ lắm thay
Không mua bảo hiểm không vay được tiền

Kinh doanh giờ quá là phiền
Phong bao rải khắp vẫn điên cái đầu

Nông dân ôm hận nuốt sầu
Bởi phân bón dỏm sân sau các ngài

Rừng vàng không của riêng ai
Lâm tặc, quan bợm là hai gian tà

Cát là tài sản Quốc gia
Vô tay cát tặc của nhà quan tham

Sách giáo khoa của Việt Nam
Còng lưng các cháu biết làm sao đây

Cướp đêm và cả cướp ngày
Đều là lũ giặc, một bầy bất lương

Đời nay loạn lạc nhiễu nhương
Bởi chưng ở chốn quan trường không nghiêm

Dân oan dân oán Thủ Thiêm
Chưa bắt sâu chúa vẫn chìm xuồng thôi

Ngồi buồn ngắm cảnh hoa rơi
Thấy mà thú vị cho đời quan tham

Éo le câu “bất quá tam”
Phương Hằng lại được tạm giam bốn lần
25/2/2023
Tú Sụn
* Thơ dân gian