MIỆNG QUAN……

Ảnh: Sưu tầm

Người xưa có câu miệng quan…
Quan thời phong kiến gian ngoan khôn lường
Dùng quyền lực để nhiễu nhương
Không nói có, chuyện bình thường xảy ra
Ngày nay ở tỉnh Khánh Hoà
Tuy hơi nho nhỏ cũng là miệng quan…
Dẫu không thuộc loại gian ngoan
Nhưng vì dốt đặc nên quan nói bừa
Và đây quý vị! Xin thưa!
Quan nói phát tức lại vừa xót xa
Bánh mỳ mà chẳng nhận ra
Chính nó thực phẩm chứ là cái chi
Người dân đi mua bánh mỳ
Nói không thiết yếu tức thì bắt luôn
Thấy mà bực, ngẫm mà buồn
Trình độ vét đĩa vẫn đùn lên quan
19/7/2021
Tú Sụn